• Juridiskt företagsnamn
  • Om namnet skiljer sig från det juridiska
  • Ekonomiansvarig

  • Utdelningsadress

  • Uppgifter för e-faktura

    Välj mellan PDF-faktura till mail, SVEFAKTURA (PEPPOL BIS v3) eller pappersfaktura.
  • Villkor

    Stat / Kommun / Landsting / Avtalskunder = 30 dagar faktura. Normalt är betalningsvillkor 10 eller 20 dagar. Efter förfallodatum beräknas ränta och påminnelseavgifter eller övriga avgifter kommer debiteras med verklig kostnad. Dessa fakturor har alltid fem dagars förfallotid. Äganderättsförbehåll - Äganderätten av Tjust Elektronik AB överlåts till kund först när full betalning i reskontran har reglerats. I förekommande fall kan kreditupplysning eller inhämtning av andra uppgifter ske.
  •  
All search results