På en galvanskt skild konverter/omvandlare är utgången helt skild från ingången. Detta betyder att den är väl lämpad, för att inte säga ett krav, ombord på båtar. Orsaken är att man vill undvika att båtens batterispänning kommer i kontakt med någon del som står i kontakt med vattnet.

All search results